<$BlogRSDUrl$>
Monday, December 29, 2003[Ta Kung Pao]

Miss Chinese International 2004 - Contestants' Details

Number - Representing - Name (Mandarin/Cantonese) - Age - Origin - Occupation
1 - Brisbane - (Li Qian/Lee Sin) - 19 - Shanghai - Masters Student
2 - Taipei - (Wang Yanwen/Wang Yin Man) - 25 - Taiwan - Secretary
3 - Kuala Lumpur - Vivien Yeo (Yang Xiuhui/Wang Sau Wai)- 19 - Fujian - Student
4 - Sydney - Mina Wong (Wang Yunxian/Wang Wan Sin) - 20 - Jiangsu - Student
5 - Bangkok - Narumol Boonya (Wang Meiyu/Wang Mei Yuk) - 23 - Fujian - Student
6 - Tahiti - Myrna Seow (Xiao Beiling/Siu Bui Ling) - 24 - Hakka - Manager
7 - Seattle - Linda Tomko (Wang Yafan/Wong Nga Fan) - 20 - Hubei - Student
8 = Los Angeles - (Cu Zhengjie/Chui Ching Kit) - 19 - Shanghai - Student
9 - Frankfurt - Vivian Tran (Chen Tianen/Chan Tin Yan) - 20 - Guangdong - Student
10 - Montreal - Mymy Ngo (Wu Meimei/Ng Mei Mei) - 22 - Hainan - Physiotherapist
11 - Auckland - (Li Qiaoting/Lee Chiu Ting) - 25 - Liaoning - Student
12 - Vancouver - Linda Chung (Zhong Jiaen/Chung Ka Yan) - 20 - Guangdong - Student
13 - Calgary - Sharon Hong (Fang Xiaoyu/Fong Hiu Yu) - 22 - Fujian - Student
14 - Chicago - Ivy Feng (Feng You/Fung Yau) - 25 - Tianjin - Student
15 - Singapore - Cassandra Wee (Wang Huixian/Wong Wui Han) - 22 - Hainan - Student
16 - Toronto - Sarina Lee (Li Qiaoen/Lee Kiu Yan) - 19 - Guangdong - Student
17 - Hong Kong - Mandy Cho (Cao Minli/Cho Man Lei) - 21 - Shanghai - Student
18 - New York - Lien Xian (Xian Lien/Sin Mei Yan) - 17 - Guangdong - Student
19 - Melbourne - Amanda Ong (Wang Zhuansi/Wang Juen Sze) - 24 - Guangdong - Doctor
20 - Lima - Sileng Tay Chu Jon (Cu Meiyi/Chui Mei Yee) - 18 - Zhongshan - Student
21 - Manila - Carlene Aguilar (Hong Qiaoling/Hung Hau Ling) - 21 - Fujian - Student

Very good translation of Ta Kung Pao article has been done here:
http://forums.cinple.net/misshk/index.cgi?read=45945

http://www.takungpao.com/news/2003-12-30/UL-213326.htm
http://www.takungpao.com/news/2003-12-30/UL-213334.htm


Back to top